נבטי שירים ומילים

נבטי שירים ומילים \  אהוד קלפון


עת שלכת ונשירה,

נאספו מילות שירה.


דרך טרשים וסירה,

אבדה באופל בחירה.


רחף אבק נעילה,  

עצב מועד נשילה.  


שאון צלילי מצולות,  

נהי תנים בלילות.   


הועם זהב שלפים,

מראות נופים שדופים.


נאלמו גלי חופים,

נדמו קולות שחפים.


לילות שחר הלולים,

נבטי שירים ומילים.    


שערי מטר נעולים,

שמי העמק כחולים.


שקטה המיית נחלים,

זיכרון תרועת הגלים. 


קמלו נאות אפרים,

נדדו העדרים.  


יבשו רגבי אדמה,  

נושבות רוחות שממה.      

 

 

 

 

Comments