רחש בדממה

רחש בדממה  \  אהוד קלפון

שחר סיוון בשמי מערב,

המיית קציר בעול שרב.

 

אובך עב, קולות רעמים,

בוהק שמים ימים חמים.

 

לא זעה הרוח בנירים,

כבר יבשו ענפי הסירים.

 

שט ענן ברום שחקים,

רוח מדבר בעמקים.

 

עת בציר, שלפים חרושים,

חמת תמוז נופים יבשים.

 

חלף אביב גוועו פרחים,

על הדרך ברקן וחוחים.   

 

רחף אבק נושק אדמה,

רחש קיץ נישא בדממה.  

 

Comments