ערפילי שחר וצלילים

ערפילי שחר וצלילים  \  אהוד קלפון

 

להט יום בשדות חמה,

צרובים רגבי אדמה.

 

חרבים נופי דממה,

חרוכים שבילי שממה.

 

הבל מים בשמים,

נגר זיעת אפיים.

 

לילות פניני טללים,

גחלילית בערפילים.  

 

מראות ליל עמומים,

כוכבי מרום רדומים.

 

צדק פוגש לבנה,

אור נוגה בהמתנה.

 

שחר שירת ציפורים,

גלי זריחה ניעורים.

                                                    

                                                       

                                                

 

 

 

 

Comments