רשמי דרכים בפניו

רשמי דרכים בפניו  \  אהוד קלפון

 

זוכר אדם נוף נעוריו,

כתבי מילות כישוריו.    

 

זריחת שחר רננים,

סמדר כרמי גפנים.

 

אסיף עקבות מסעותיו,  

חדוות רגעי שעותיו.   

 

חולות ימים וחופים,

משאות נפש כיסופים.

 

רשמי דרכים בפניו,

עולם נסתר בעיניו.   

 

לילות אגלי טללים,

זמר פכפוך נחלים.

 

נועם שלוות שדותיו,

זוהר שבילי אבותיו.

 

 

                                                                    

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments