נועם מחילה בנעילה

נועם מחילה בנעילה  \  אהוד קלפון

 

דרכי ארץ, נועם מחילה,   

חותם ימים, עת נעילה.

 

תכלה שנה, רוש ולענה,

תחל עונה רעננה.


נושבות רוחות בעננה,

קשת צבעים מתנה. 


                    זוהר אור באפלה,

                    עת רצון במחילה. 

               

פיוט סליחה ותהילה,

שחר זריחה ותחילה.


שירי מזמור ומחילה,  

נפש זכה בנעילה. 

 

קולות שופר הד רעמים,

אורות האופק עמומים.  

 

                    עבי שמים וטללים, 

                    ברכת מטר שיבולים. 


חובקות טיפות תלמים, 

ריחות גשמי בשמים. 


                                                             

 

 

                                                                                           

 

 

 

Comments