רוח אבות

רוח אבות  \  אהוד קלפון

 

רוח אבות בדרכי,

עקבותיה אחפש.

שביליה בתוכי,

מילותיה אלחש.  

 

מטה אוזניי לדממה,

באפלולית טללים.

אלך בזוהר חמה,

בנועם הצללים.

 

יגווע אופל דממה,

ותשכך הסערה.

רוח אבות נעמה,    

משענת יה בצרה.  

 

צלילי מזמור תהילה,

בפיוטי הסליחה.

ברכות שחר תפילה,

בקרני אורות זריחה.

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Comments