רוח אבות

רוח אבות  \  אהוד קלפון

 

רוח אבות בדרכי,

עקבותיה אחפש.

שביליה בתוכי,

מילותיה אלחש.  

 

מטה אוזניי לדממה,

באפלולית טללים.

אלך בזוהר חמה,

בנועם הצללים.

 

לא אירא רע בסערה,

המיית מטר רננים.

משענת יה בצרה,   

נמוגים העננים. 

 

חדוות צלילי מחילה,

במזמורי תפילה.

ברכות שחר תהילה,

בפיוטי מלילה.

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Comments