רוח סליחות

רוח סליחות  \  אהוד קלפון

לקול שופר ניעורים,

עת פיוטי מזמורים.  

 

בראש אלול כתרים,  

ימי סליחות עטורים.

 

צלילי שחר דמדומים,

כתבי שירה עמומים.   

 

תהילת ירח איתנים,  

עצת שוכן מעונים.  

 

בלב הדגה תפילה,

תשובת יונה מחילה.   

 

אור גנוז במסילה,  

זכים הדי נעילה.    

 

אותות בשמי שחקים,

ברכת רגבי עמקים.     

 


 

 

                         

 

                                                                      

 

 

                                                                       

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments