רוח שנה בסתיו

רוח שנה בסתיו  \  אהוד קלפון


תם אלול, תשרי בפינה,

סהר ירח, חלפה שנה.

עוטה חצב פריחה לבנה,

זריחת השחר משתנה.  

  

בשמי תכלת אין עננה,   

ימי הסתיו בהמתנה.   

עונת רוחות רעננה,  

קשת ומטר מתנה.

 

נפש זכה במחילה,     

זוהר דרכים בנעילה.

הולך אדם בדרך סלולה,   

משליך חטאיו במצולה.    

 

נדרים בנפש תמימה,

נמחלים ברוח חמימה.  

הד לבב קורא בדממה,  

הבלי נשמה בשממה.          

 

רוח שרב בעול חמה,   

תם אסיף בשיר קמה.    

ברכת ענן בהגשמה,     

זריעת דגן באדמה.     

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

Comments