רוחות באבן

רוחות באבן  \  אהוד קלפון


רוחות אבן בשמים,

צינה וחום בדממה.

                אבנים שחקו מים,

                יבשו נחלים בשממה.

 

קולותיה מקיר אפל,

הד רעמים בשחקים.

בוהק אור בערפל,

סלעי סחף נשחקים.  

 

נאווה על ראשי ההרים,

אבן שזופה שחורה. 

                חמה בסבך סירים,

                בלב אדמה אפורה.  

 

קירות סלעים וקלע,  

עקבי קדומים שחיקה.

רזי רוחות בסלע,  

שרידי חוכמה עתיקה.  

 

 חומת אבן הדוקה,

יסודותיה איתנים.   

                חיי אבן סדוקה,

                עלומיה משתנים.                                                     

 

 

 

 

Comments