ריח מטר ברגבים

ריח מטר ברגבים  \  אהוד קלפון

 

ענן משוטט בדרכים,    

גשמי יורה ניתכים.    

 

רגבי אדמה נשטפים,

ריחות עדן נחשפים.    


טיפות מטר בעבים,

צלילי הסתיו ערבים.

 

ניעור העמק ותלמים,

ניחוח שדות בשמים.

  

 

 

   

 

 

 

 

                                                       

 

 

Comments