ריח יורה בשדות

ריח יורה בשדות   \  אהוד קלפון


ברק מאיר דרכים,

עבי מטר דרוכים.   

 

שלפי שדות חרושים,

רגבי חמה נטושים.     

 

תלמי שדות רדומים,

שדמות הבר חתומים.   

 

שרידי קוצים חרוכים,

עבי הגשם ברוכים.

   

רזי הסתיו נסתרים,

גשמי יורה ניעורים.

 

זעם מפץ רעמים,

פני שמים עמומים.

 

גולש ענן מהרים,    

הד ענבלי אפרים.        

  

משב ים בעננים,

שירת רוח ניגונים.

     

ריח מטר ברגבים,

מתנת טיפות העבים.

    

 

                                                                                                         

                                                  

 

 

 

                                                                     

 

 

 

         

 

 

 

 

 

Comments