ריחות שלפי טללים

ריחות שלפי טללים  \  אהוד קלפון


משגב שמים מעליי,

שומר הילולי שיריי.

 

מסעות תבל בשנתי,  

אור תהילת נשמתי.

 

נועם מראות נעוריי,

חן פיוטי מזמוריי.

 

במרחבי נדודיי, 

גלי סער ייעודיי.  

 

ריחות שלפי טללים,   

דרכי אורות וצללים.     

 

הילת נתיב עולמי,

מבטח שבילי קיומי.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments