רימונים לציפורים

רימונים לציפורים  \  אהוד קלפון


שתיל רימון בגינה שתלתי,

מים רבים אותו השקתי.  

 

עשבים לרגליו ניכשתי,

עדרתי ליטפתי וחיכיתי.   

 

שורשיו העמיקו באדמה,

גזעו התרחב בגומה.

 

ענפים סביבו כחומה,

עלים ירוקים עם כנימה.

 

בחורף שקע בתרדמה,

באביב התעורר מתנומה.

 

לבלוב עלים באור חמה,

קוצים רבים להשלמה.

 

רימון אלול וסוף שנה,

ציפור צופה בהמתנה,  

 

עם שחר רינה בגינה,  

שירה על רימון בפינה.  

 

נפתח סדק בקליפה,  

ליבת רימון חשופה.

 

רימוני תשרי הדורים,

                   פירות נאים לציפורים.                                                                           

 

 

 

 

 

                                        

 

                                                           

                                                  

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

                                                               

 

 

Comments