רינת ציפורים

רינת ציפורים   \  אהוד קלפון


צלילי אביב בגינה,

זמרת עופות בכל פינה.

 

דרור מחזר בנגינה,

צבעי צופית כפנינה.

 

קול התור בעמקים,

עגורים בשחקים.  

 

עת דאיית חסידות,

אל מרחבי השדות.  

 

רחף בזים מול הרוח,  

עורבים יצאו לשוח.

 

רעש המיית נדידה,

ברווזים בסעודה.

 

קן פשוש בענף נתלה,  

משק כנפי החוגלה.                 

                                                                    

עת קינון השרקרקים,   

חרקים בעמקים.                                                  

 

 

                              

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

  

  

 

  

 

 

  

Comments