ארץ בחלל דממה

ארץ בחלל דממה   \     אהוד קלפון

 

מסעות ארץ וחמה,   

בשמי אבק שממה.  

 

אופל חלל בדממה,  

רחש חיים באדמה.

 

זוהר גרמי שחקים,

שנות אור ומרחקים.

 

מפגש צדק ולבנה,

כוכב שחר ברננה.

 

נטיית ארץ ועונות,       

עקבות דרכים קדומות.      

 

שביל חלב וערפילית,

בליל קיץ גחלילית.   

 

מרחב תבל וטרשים,

רגבי שדות חרושים.

         

נשיאי ים ומטרים,  

שדמות בר ואפרים.        

 

 

 

                                                   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                        

                      

 

Comments