ארץ בחירות

ארץ בחירות   \  אהוד קלפון      

         

ארץ רבת בחירות,

עם חצוי ומנותק.

עלטה במאורות,

הסנהדרין משותק.

 

אין פשרה בשררה,

התבטלו הנדרים.  

המון קולות סערה,  

נעולים השערים.  

 

רחף אבק ומילים,

בכנפי הנבחרים.      

הבטחות ומסרים,  

נמוגים כערפילים.

 

מאזני דין בטלטלה, 

סדרי משפט נפתלים.      

דרך ארץ בטלה,   

צצים אנשי צללים.       

 

ננטשו העדרים, 

        בשדות צייה חרבים.  

רועי דרך נסתרים, 

        במשכנות ערבים.    

    

  

 

 

 

 

 

 

Comments