רזי הלבנה

רזי הלבנה  \  אהוד קלפון


סהר דק במרחקים,

בעת מולד שחקים.

 

כתושים פני הלבנה,   

צורתה משתנה.

    

קרני מראה בחמה,     

בצל סתרים רדומה.   

 

רום הרים ומכתשים,    

מטרי חלל גבישים.

   

רזי דרכה חבויים,

קסמי רשתה עדויים.      

 

תולדותיה נסערים,  

קורותיה נסתרים.

    

לילות צינה ושממה,    

להט יום באדמה.

 

נמוג אורה כעבים,

אין באופל ערבים.

 

חסרת ימים שנתה,   

ליקויים בעונתה.   

 

 

 

                                                         

 

 

 

                                                               

                                                                   

 

 

Comments