רזי שחקים

רזי שחקים  \  אהוד קלפון


נשיאי רוח שחקים,

אופק ברקים בוהקים.

 

כוכבי חמה נדלקים,

נופי תבל נשחקים.

  

רזי חלל, אבק עבים,     

תנועת נצח במרחבים.     

 

חיי מאורות קצובים,

כוכבי לכת עזובים.   

 

ברחף יקום נסחפים, 

בזמן ומרחב נאספים.  

 

מועם זוהר השמשות, 

נובטות באבק חדשות. 

    

גרמי שמים מתגלים,  

שבילי חלב נסללים.  

 

 

 

                                                             

                                                               

 

 

                                                       

 

                                   

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments