שביל חלב בליל קיץ

שביל חלב בליל קיץ  \  אהוד קלפון

 

שביל אורות באפלה,

חורש שמי כוכבים.

כוכב נופל ומשאלה,  

בערפילית העבים.

 

נהרות אש קדמונים,

חלב אלת שמים.     

חזיון דמויות אמנים,

כוכבי אורן במים.   

 

שביל נדלק בחשכה,  

אופף אורו מרחבים.   

שלוות פניו נסוכה,  

נמוג בחשרת עבים.

 

אצה חמה ובנותיה,

בירכתי אורות דממה.   

תבל ומראותיה,      

ברוכת אוויר ואדמה.    

 

 

 

 

 

 

 

Comments