שבילים עלומים

שבילים עלומים  \  אהוד קלפון

אדם בשחר קדומים,

שבילי ימיו עלומים.

 

עקבי דרכיו גנוזים,

פרקי חייו ארוזים.   

 

פעמי רוחו יצירה,    

אין בזמנו עצירה.

 

ערפלי אופק עמומים,

נופי חייו בשומים.

                            

דרכו בשדות טללים, 

צעדיו בין אור וצללים.   

 

מילים בסלע משנתו,

מראות עבר בשנתו.

 

פעימות לבב בינתו,  

חוכמת דעת הילתו.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

Comments