שדה אותיות ומילים

שדה אותיות ומילים  \  אהוד קלפון

אדם יונק תנובת יבולים,

באר מי חיים ומי נחלים.

 

גאולת נפש במרחבים,

דגן ותירוש ברגבים.

 

היד נטויה, חוכמת השבילים,

ואין תכלית בסבך משעולים.

 

זית ומסיק יצהר שמנים,

חיטה ושעורה ברכת המינים.

 

טיון ואזוב עשבי הלולים,

יער אפל, נתיב מכשולים.

 

כרם ענבים, גנים ירוקים,

לקט זמירות בקרני שחקים.

 

מי העבים מזור ברגבים,   

נושקת רוח אבק שרבים.  

                                

סר הענן ממדבר טרשים,

עלומי החיים בשורשים.

 

פאר יורה, שדות ירוקים,  

ציפורי הסתיו בשחקים.

 

קציר ואסיף בשדה שלפים,  

רעם וברקים זמנים חולפים.  

 

שחר שיבולים בנבטי גשמים,  

תהילת שדות ברגבי תלמים.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

Comments