שדות אב ונחמה

שדות אב ונחמה  \  אהוד קלפון

 

כבדה חמה בשדות אב,

בשמי תכלת נאסף עב.      

 

קמל נופי מרחבים,

זוהר לילות כוכבים.    

 

תלמי שדות הלומים, 

קינות אב למרומים.  

 

שידפון בין מצרים,

זיכרונות עבר מרים. 

 

נדרה נפש נדרים,

בתפוצות שבילי זרים. 

 

המיית רוח עלומים,  

חזיונות עם רדומים.       

 

משוש ארץ כתרים,

מלאו דרכיה סירים.  

 

נחמו אמר נביא,

בשורה תשבי יביא.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

Comments