שדות חמדתך

שדות חמדתך   \   אהוד קלפון


נופי שדות חמדתך,  

קרני זוהר הילתך.  

 

חריש וזרע באדמתך,

מעיינות חיים לרגלך.

 

להט חמה בעורך,

רסיסי ליל בשערך.

 

שירת נפש עולמך,    

דרכי ארץ חלומך.

 

עקבי אבות בגבולך,

תבונת לב בשבילך.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

Comments