שדות שחר גאולים

שדות שחר גאולים  \  אהוד קלפון

רבו דורות צללים,

יבשו רביבי טללים.

אסורים בין כתלים,  

נדו ערבות נחלים.  

 

זיכרון ארץ רחוקה,

לדף סידור רתוקה.

פיוטי עם סגולה,

ערגת שחר גאולה.

 

חמדת שירי משוררים,

שדמות בר ואפרים.

חלוצים בלב שדות,

עת ניסים ואגדות.

 

סיקלו אדמות טרשים,

העמיקו השורשים.

ברכת מטר יבולים,

שירת גלי שיבולים.  

 

                                

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                                                 

 

Comments