שחר אדם מראותיו

שחר אדם מראותיו  \   אהוד קלפון


שחר אדם מראותיו,          

זיכרון נופי כיסופיו.

 

אבק שבילי אורחותיו,   

עקבות דרכי אבותיו.     

 

צבעי אופק עמומים,

צלילי שקיעת דמדומים.   

 

להט חמה וצללים,  

לילות אגלי טללים.

 

משב רוח בעבים,

ריח מטר ברגבים.

 

סבכי משעול ורחשים,

שדמות בר וחורשים.     

    

המית פלגי נחלים,      

הרדופים ואשלים.

                                                                             

רינת שיבולי קמה,

דממת שלפי אדמה.

 

                                               

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

Comments