שחר נופים עמומים

שחר נופים עמומים   \   אהוד קלפון


שחר אדם נוף חייו,     

חן זיכרונות כיסופיו.

 

תבונת רגעי עיתותיו,

חזיונות חלומותיו.

 

שחר נופים עמומים,

עקבי שבילים קדומים.  

 

מראות עבר רדומים,

ערב  אור דמדומים.

    

צבעי קשת בעבים,

ריחות מטר ברגבים.

 

ים דגן באדמה,

רוח ערבית נעמה.   

 

זהב שיבולי קמה,    

חלקת שלף דמומה.        

 

שירת נחל וגדותיו,

עקבות דרכי שדותיו.       

                                                   

                                                                                                                          

                                                                                               

                                                                      

 

 

 

                                               

 

 

                                                      

 

 

                                                          

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

Comments