סהר תמוז בהרים

סהר תמוז בהרים  \  אהוד קלפון

 

להט קיץ בחמה,

אנפת בקר בשלפים.  

שבים מראות שממה,

לחש זחילת שרפים.

 

שקיעה ערב בדממה,

צבעי אור דמדומים. 

חריש רגבי אדמה,

שבילי עפר הלומים.

 

סהר תמוז בהרים,

חרמש דק בעננה.   

אורות קיץ ניעורים,   

          תפאורה רעננה.  

 

משט פניני מרומים,  

באפלולית לבנה,

מראות שחר עמומים,  

צלילי אורות רננה.   

 

                                                       

 

  

 

Comments