סהר ירח באפלה

סהר ירח באפלה  \  אהוד קלפון

 

להט קיץ בשלפים,

לובן אנפה בחמה.   

לחש טרשי שרפים, 

רוח ערב נעמה.    

 

ירדה שקיעה בדממה,

בצבעי דמדומים. 

צמאו רגבי אדמה,

בשבילים הלומים.

 

עולה ירח בהרים,

סהר דק בעננה.   

כוכבי קיץ ניעורים,   

          לבנה רעננה.  

 

משט פניני מרומים,  

באפלולית שחקים.

לילות מאור עמומים,

בעולמות רחוקים.   

 

                                                       

 

  

 

Comments