שלהי צינה ומטר

שלהי צינה ומטר  \  אהוד קלפון


עבי הים עמומים,  

אורות חמה קסומים. 

  

נמוג שלג בהרים,

חלפה צינת מטרים.


הד צלילי עדרים,

בנאות עשב אפרים.


תמו קולות רעמים,

ימי שמש חמימים.  


בשמי תכלת עננים,

מראות אופק משתנים.


מתגבר אור יממה,  

 נס האופל בדממה.


שב הטל לאדמה,

בערפילית עמומה.   


בשחר קרני זריחה,

נצבעים שבילי פריחה.  


עמקי דגן ירוקים,

קול נדידה בשחקים.


בזוהר קרני שקיעה,

רד הערב ברגיעה.

                                                         

 

 

 

 

Comments