שלכת סתיו בעלים

שלכת סתיו בעלים   \   אהוד קלפון


שלכת סתיו בעלים,  

צבעי קשת בשבילים.    

 

משתנים הצלילים,

רוח ערב חלילים.

 

עבי שחקים אפורים,

רעש להקת עגורים.

 

בשדות הבור דרדרים,

שירי חוחית ודרורים.                    

 

ברווזים מעל חולפים,

ברוח עלים עפים.

 

                   עצי שלכת נמים,

                   עלי אזוב בשמים.  

     

בחמה עלים קמים.

מתחדשים העלומים.

    

 

 

 

 

 

                               

 

 

                    

                                        

                                                                                                       

  

 

       

                                                     

 

 

 

Comments