שלולית במטר

שלולית במטר  \  אהוד קלפון

חלפו חצבי העונה,     

עת נדידה ראשונה.     


מתרבים העננים,

השמים משתנים.   

 

צץ פרח סתוונית,  

בסלעים חלמונית.     

 

ירד מטר העונה,     

מלאה שלולית ראשונה.   

 

תם עולה של חמה,

עלו נבטי אדמה.   

 

גל עגורים בשחקים,

תנומת ליל בעמקים.    

 

מלאו גבים בטרשים,  

ריחות תלמים חרושים.

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

  

    

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

                                                   

  

 

 

 

Comments