שמחה ומטר

שמחה ומטר  \  אהוד קלפון


מעגלי גילה ואורה,

בהקפות שמחת תורה.

 

פיוט בנעימה הדורה,

פרקי שירה סדורה.

 

תם מחזור קריאה נעימה,

זאת הברכה תורה תמימה.

 

בראשית ברא, נולדה שנה,

דעת חוכמה, רוח שכינה.

 

שב הסתיו עם תקוותיו,

בשורת מטר במילותיו.

 

נשיאי רוח חידותיו,

בשורת קמה בשדותיו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments