שמש בצינת טבת

שמש בצינת טבת אהוד קלפון


ביקור חמה בין עננים,   

שירת ציפורים רננים.    

 

חובקת שמש אופקים,   

אורות פזורים בשחקים.

 

אור מלטף משעולים, 

נמוגים הערפילים.    

 

קרני שמש וצללים,      

רחף עננים דלילים.    

 

אור חיים לעשבים,    

חוגגים הרגבים.

 

מי הגשם מתאדים,

גבי סלעים לכודים.     

 

עבים ברוח חולפים, 

כסופים לבנים שדופים.


                     רצים עפרונים שרים,

                     בזים דואים על הרים. 


שקעה חמה נעלמה,     

ביקור קצר בעלמה. 

 


 

                                             

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

  

 

  

 

 

 

 

Comments