סתיו ואדמה

סתיו ואדמה  \  אהוד קלפון


צובע סתיו נופים באפור,

נפרד מקרני האור.

 

אדמה מקבלת פניו,  

מביטה בערגה בעיניו.

 

ענן אפור ממטיר עלייה,

טיפות של סתיו בפניה.  

 

צבעי שלכת בשיריה,

מטרים מרווים שדותיה. 

 

איתנה הרוח במפרשה,

הדר גלים בשמלתה.

 

ריחה עולה ברגבים,

מתנת גשם בעבים.

 

מאיר דרכה אור ברקים,

שבילי ליבה בעמקים.

 

שירת נפשה בתלמים,

אפור הסתיו בגשמים.

                              

                                                                                                                                                                                                                                  

                  

 

                  

  

 

Comments