סוכה בגינה

סוכה בגינה  \  אהוד קלפון


סוכה קטנה בגינה,

פירות קיץ בפינה.

 

ציוץ ציפורי עונה,

עת אסיף ומנגינה.

 

זיכרון מדבר ויבולים,

רגלים עם שיבולים.

 

שמי שחקים כחולים,

שמחת תורה ודגלים.

 

פני האופק משתנים,

עם ארבעת המינים.

 

שירי פיוט מזמורים,

נופי הסתיו ניעורים.

 

כפות תמרים בנחלים,

רחש ענפי אשלים.   

 

נובלים פרחי חצבים,  

עולים בים העבים.  

 

אוויר צלול בסוכתי,

מטרים בחלון ביתי.

 

 

                                      

                                  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments