סוף הקיץ ניצני סתיו

סוף הקיץ ניצני סתיו  \  אהוד קלפון


שלהי קיץ בדממה,

רוחות מדבר שממה.

  

כסות נחלים רעננה,    

טל שחר עם עננה.    

  

נאסף תמוז בחמה,      

תוגת אב עם נחמה.

 

תרועת אלול מחילה,    

תשובת תשרי נעילה.      

 

שמחת קיץ תהילה,

ראשית סתיו במסילה.    

 

עת אסיף הדגנים,

ברכת גשמי עננים.

 

חשוון יורה מטרים,

רגבי שדות ניעורים

 

סוף הקיץ בשבילים,

שריקת קנים חלילים.       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

                     

 

  

 

                                                                    

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

Comments