סוף הקיץ ניצני סתיו

סוף הקיץ ניצני סתיו  \  אהוד קלפון

 

שלהי קיץ בדממה,

רוחות מדבר שממה.

  

כסות נחל רעננה,    

טל שחר בעננה.    

  

נאסף תמוז בחמה,      

תוגת אב עם נחמה.

 

תרועת אלול מחילה,    

תשובת תשרי נעילה.      

 

שמחת קיץ תהילה,

קוץ ודרדר באליה.    

 

עת אסיף דגנים,

וברכת עננים.

 

חשוון יורה מטרים,

רגבי שדות ניעורים

 

סוף הקיץ בדרכים,

ניצני סתיו ערוכים.      

 

 

 

                                              

 

 

 

 

                                                       

                     

 

  

 

                                                                    

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

Comments