שינוי דרכים

שינוי דרכים  \  אהוד קלפון


הדי שירת מחילות,    

שינוי דרכי מסילות.        

 

נדרי לבב נמחקים,

פני האופל נשחקים.    

 

הבלי ארץ נמוגים,

עפר ורוח ארוגים.    

 

כשלי חיים נשקלים,

חטאי שגגה נמחלים.    

 

שבילי חסד נסללים,  

שערי חטא ננעלים.  

 

טוהר נופי עלומים,   

אור גנוז בתלמים.

 

מאזני ירח איתנים,    

נימי הנפש משתנים.   

 

 

 

 

                                     

                                                                         

                                                                                                 

 

                                                                

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Comments