שינוי דרכים ונופים

שינוי דרכים ונופים  \   אהוד קלפון

אדם הוא שחר נופיו,       

זיכרון מראות כיסופיו.

תהפוכות מסעותיו,

שבילי עקבות אבותיו.    

 

אורות קרני דמדומים,

בנתיבי אבק קדומים.

כוכבי שמים מאירים,

נופי שקיעה בשירים.    

 

רוחות סבכי חורשים,

הדי קולות רועשים.

ענן מטר שחקים,  

זוהר אופק מרחקים.  

                                 

עם בוא שינוי ופגמים,  

קשרי קיום נפרמים.

עבי גשם נחסמים,    

עמי תבל נדהמים.

                                                                             


 

                                               

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

Comments