שב מטר לשדות

שב מטר לשדות  \  אהוד קלפון


טיפות מטר במעוני,

שב יורה לחלוני.  


            נושרים עלי רימוני,

            צופית בפרחי גני. 

 

קשת ענן וגשמים,   

ריח רגבי בשמים. 


            הדי נדידת ציפורים,   

            נופי שלכת ציורים. 

 

עלו עשבי ההרים, 

בשדות מרעה עדרים.


            אורות ברק עלומים,   

            קולות רעם עמומים.   

 

אלון ואלה נמים, 

צצים נבטי תלמים.  


            שירי מטר בלב שדות,

            קסמי הסתיו באגדות.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

Comments