שינויים במרחבים

שינויים במרחבים   \  אהוד קלפון


שמי התכלת ניעורים,

בשחר הילולי שירים.

 

עת זריחה וצללים,

נסו רביבי טללים.   

 

אור, החושך ימולל,

פיוט יוצר יהלל.


חמה תניס ליל אפל,

לאט נמוג ערפל.    

 

רוח מדבר שממה,  

עקבי אבות נחמה.     

 

לחש רזי ניגונים,     

הד לחני ראשונים.     

 

גבהו סבכי מבוכים,

אבדו שבילי דרכים.   

   

להט רוחות מרחבים,

שלהבת אש בעבים.

 

חדלו נשיאי מטרים,

נבלו כרי אפרים.    

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments