שירת גלים לחוף

שירת גלים לחוף  \  אהוד קלפון

 

הומים גלים בשפתם,     

מלאה רוח שירתם.

בלב הים לידתם,

קרני חמה עונתם.   

 

נעימות רוח בגלים,

רעמי ים מתגלגלים.   

רחף טיפות ערפלים, 

מרבד אגלי טללים.       

 

הלמות גלים בחופים,    

מי הקצף מתנשפים.   

חולות זהב נשטפים,

מכמני ים נחשפים.        

 

 

                                                                                                 

                                                        

 

Comments