שירת גשם ראשון

שירת גשם ראשון  \  אהוד קלפון

גשם ראשון משמים,   

חדוות טיפות המים.  

 

זמרת הים לשחפים, 

המיית גלים לחופים.

     

מאיר אופל ברקים,

משט עבי שחקים.

 

נועם שירת גשמים,  

הדי מפץ רעמים.   

 

גשם יורה בחלון,

רוח סתיו באלון.

 

גולש ענן מהרים,

שדות העמק ניעורים.    

 

מרווה מטר שממה,

ריחות רגבי אדמה.

 

                                                             

  

 

 

 

 

 

 

 

Comments