שירת הים ושירת דבורה בשבט

שירת הים ושירת דבורה בשבט  \  אהוד קלפון

בלב חודש שבט שירת הים,

שירי תהילה של עם קיים.


אז ישיר משה ובני ישראל,

שירת אמונה באל הגואל.


פרשת בשלח בקיעת הגלים,

מן במדבר, מרידות וכשלים.


קריעת ים סוף נסים ופלאים,

שירי תפארה, מראות נפלאים.


שירת הים בשלל ניגונים,

זיכרון מסורות של עידנים.


על חוף הים קולות שאונם,  

גבר בארצות ניכר דמיונם.


הפטרת בשלח שירת דבורה,

ותשר דבורה שירה נסערה.


נוקב התיאור בשיר ומשלים,

עקפו שבטים עמק ושבילים.


נפתחו ארובות שחקים,

נגאלו מרחבי עמקים.


                    עלה הקישון על גדותיו,

                    רכב ברזל שקע בשדותיו. 

                                                                                     

 

Comments