עת מחילה

עת מחילה  \  אהוד קלפון


באפלולית ניעורים,  

קרני שחר מזמורים.  


                     שירי פיוט עמומים,

                    עת זריחת דמדומים.


כתבי אבות ולחנים,  

עצת שוכן מעונים. 


על ראש אלול כתרים,

תרועת תשרי כיפורים.  

 

בלב דגה תפילה,

תשובת יונה מחילה.   

 

אור גנוז במסילה,    

זכה נפש בנעילה.  

 

באופק שמי העבים,  

רעם תפילת רגבים.  

 

 

 

 

                         

 

                                                                      

                                                                                                    

 

                                                                      

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments