תבל בין כוכבים

תבל בין כוכבים   \     אהוד קלפון

 

מסילות כוכבי דממה,    

בשמי תבל נשמה.  

 

ראשית אופל שחקים,

שנות אור ומרחקים.

 

אבק חלל שממה,

רגבי כוכב אדמה.

 

אורות גרמי ערפילית,

תהומות ואפלולית.    

 

קרני בריאה בחמה,

הוד גלים בים קמה.             

 

ארץ על ימים יסדה,

להט רעשים בקרבה.

 

כוננה על מטרים,        

נחלים ואפרים.         

 

בשפעת האמונות,        

אורחות חיים קטנות.       

                                             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                        

                      

 

Comments