דרך נבונה

דרך נבונה  \  אהוד קלפון


דרך ארץ נהירה,

תבונת דעת מאירה.   

 

לאדם רשות נתונה,

מסילת דרך מתונה.


זוהר אורו באפלה, 

עוקף סירה פתלתלה. 

 

דבק בנועם משנתו,    

אין רבב באדרתו.   

 

מרחיק הבלי אלילים,

יקוש שבילי כסילים.

   

                הדרת ליבו מעשים,

                אין בכרמו באושים.                                

       

                                                                                                                   

 

 

 

Comments