תבונת דרכים

תבונת דרכים  \  אהוד קלפון

דרך ישרה נהירה,

תבונת דעת מאירה.   

 

לאדם רשות נתונה,

אמונה בדרך מתונה.

 

לא ימעד בבחירתו,

בלכתו במסילתו.

 

נועם דברי משנתו,    

טוהר תכלת אדרתו.   

 

הבל דרכי אלילים,

יקוש בשביל כסילים.

 

נפש בחטא זהירה,

בידי אדם הבחירה.       

 

הדרת לב במעשים,

אין בכרם באושים.                                

       

                                                                                                                   

 

 

 

Comments