תהילת הנמלים

תהילת הנמלים  \  אהוד קלפון


נמלה חרוצה בחברתה,  

 תבונת רבים בפעילותה.

 

מריחה בני משפחתה,

בקן ובשדות תבואתה. 

 

מאכילה רימות ומלכה,  

שומרת על הממלכה.

 

ריחות דרכיה בשבילים,   

מעוטת ראייה וצלילים.

 

זכרים ומלכות מכונפים,   

מעוף כלולות במרדפים.  

 

נושרות כנפיים על האדמה,

מלכה בקן, זכרים בשממה.

 

תם יעוד חיי הזכרים,

הם נוצרו לזמנים קצרים.

 

כתבי הלל לנמלים,

חוכמתן במשלים.

 

 

 

                                                         

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

Comments