תם קיץ הועם הסתיו

תם קיץ הועם הסתיו  \  אהוד קלפון

 

רכות קרני שמים,

צרובה האדמה.

ערים גלי המים,

הועם זוהר חמה.

 

רוח ערב רגועה,

הד נדידת ציפורים.

שפעת צבעי שקיעה,

שאון ציוץ הדרורים.

 

צלילי פיוט ומחילה,

בשחר אור טללים.

הד מזמורי תהילה,

באפלולית צללים.

                                                   

קולות שופר דממה,

ירחי אלול, איתנים.

שירת סליחות נעמה,

באפלולית עננים.    

 

שלהי קיץ ושנה,

לובן פרחי חצבים.

נוף תשרי השתנה,  

משב רוח בעבים.

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

Comments