תפאורה משתנה

תפאורה משתנה  \  אהוד קלפון

 

מראות שחר העונה,  

קרן אור רעננה.        

 

רוח ים בעננה,

תפאורה משתנה.   

 

אגלי מטר בעבים,     

טיפות סתיו ברגבים.    

 

ריח ניחוח בתלמים,  

לובן פרחי כרכומים.   

 

תם עולה של חמה,

מתעוררת אדמה.

  

סתוונית בין הטרשים,

בן חצב בחורשים.     

 

עת נדידה בשחקים,  

נבטים בעמקים.    

 

גלי רוח סערה,

שלולית סתיו ניעורה.    

                                                     

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

  

    

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

                                                   

  

 

 

 

Comments