תפאורה משתנה

תפאורה משתנה  \  אהוד קלפון

 

מראות שחר השנה,

עת חילופי העונה.

 

רוח ים בעננה,

התפאורה משתנה.  

 

צלילי נדידה ברינה,

נחליאלי בגינה.

 

אגלי מטר בעבים,     

טיפות סתיו ברגבים.    

 

מתעוררת אדמה,

תם עולה של חמה.  

 

כרכומים בחורשים,

סתוונית בטרשים.

 

על ראש גבעה אלמונית,

פורחת החלמונית.  

 

נשיאי ים ומטרים,   

הנבטים ניעורים.     

 

שדמות בר ואפרים,     

גולשים בהר עדרים.  

                                                     

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

  

    

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

                                                   

  

 

 

 

Comments